1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej od 1 sierpnia 2017 r.

Wiceminister Zdrowia Piotr Warczyński w piśmie do Prezesa NRL Macieja Hamankiewicza poinformował, iż obecnie procedowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw zakłada przesunięcie terminu obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej na 1 sierpnia 2017 r.

W piśmie czytamy, iż "z uwagi na skalę przedsięwzięcia oraz bardzo zróżnicowany stopień informatyzacji podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, podjęte zostały prace legislacyjne mające na celu wydłużenie okresu przejściowego, w którym równolegle funkcjonować będzie papierowa lub elektroniczna postać dokumentacji medycznej."

Wiceminister Zdrowia wyjaśnił także, iż opóźnienie w odpowiedzi na pismo Prezesa NRL z dnia 30 kwietnia br., wynikało z prowadzonych prac legislacyjnych nad przedmiotowym projektem założeń: "W dniu 24 kwietnia 2014 r, projekt został skierowany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów, natomiast w dniu 29 maja 2014 r. został przyjęty i rekomendowany Radzie Ministrów. Obecnie projekt przygotowywany jest do przedłożenia pod obrady najbliższego posiedzenia Rady Ministrów. Mając na uwadze przedłużające się prace legislacyjne podjęta została inicjatywa o której mowa na wstępie niniejszego pisma."

Opublikował: Milena Kruszewska

Data: 2014-06-11 10:22:21