1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Spotkanie na temat stomatologii – 22 maja 2017 r.

Wiceprezes NRL Leszek Dudziński oraz Marta Klimkowska-Misiak z NRL uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym 22 maja 2017 roku w Ministerstwie Zdrowia. Lekarze dentyści, wśród których byli również konsultanci krajowy i wojewódzki z zakresu stomatologii dziecięcej, a także przedstawiciele towarzystw stomatologicznych spotkali się z minister edukacji narodowej Anną Zalewską oraz wiceministrami zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko i Zbigniewem Królem.

Omawiano program opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży na rok szkolny 2018/2019, gdzie podkreślono rolę opieki stomatologicznej w szkołach oraz rolę pracy zespołowej w tworzeniu ram organizacyjnych i prawnych. Poruszono temat koordynacji prac z zakresu opieki stomatologicznej i powołania osoby odpowiedzialnej za taką koordynację.

Poruszano tematy związane ze stanowiskami i apelami podejmowanymi przez samorząd lekarski np. apelem Naczelnej Rady Lekarskiej do Ministra Zdrowia z kwietnia 2016 roku o podjęcie działań zmierzających do poprawy opieki stomatologicznej nad osobami niepełnosprawnymi realizowanej ze środków publicznych, apelem Prezydium NRL z 8 lipca 2016 roku do Rady Ministrów o podjęcie skutecznych działań ograniczających negatywne skutki zdrowotne związane ze spożyciem cukru, które to spożycie jest czynnikiem powodującym próchnicę, czy stanowiskiem Prezydium NRL ze stycznia 2017 r. w sprawie projektowanego Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne, gdzie samorząd wskazuje m.in. na kwestię rozliczania świadczeń udzielonych dzieciom i młodzieży.

Następne spotkanie ma się odbyć 6 czerwca 2017 roku.

Zdjęcia: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2017-05-23 15:41:16