1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Decyzje Prezydium NRL z dnia 12 lutego 2016 r.

Zgodnie z decyzją Prezydium NRL z dnia 12 lutego 2016 r. Patronat Honorowy Prezesa NRL został przyznany następującym wydarzeniom:

- XVI Kongres Medycyny Rodzinnej, organizowany przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych;
- projekt "Leczymy z Misją", organizowany przez Studenckie Koło Naukowe "Leczymy z Misją", działające przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu;
- II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Pacjenta "Granice autonomii pacjenta", organizowana przez Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego "Pro Humanae Vitae";
- inicjatywa Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie "Rok 2017 Rokiem Władysława Biegańskiego";
- 41. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, organizowany przez Katedrę Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego;
- XII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu, inicjatywa Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania w Dębicy.

Opublikował: Monika Bala

Data opublikowania: 2016-03-10 14:14:28