Rzecznik Praw Lekarza

W 2010 roku w Naczelnej Izbie lekarskiej utworzone zostało Biuro Praw Lekarza, którym kieruje dr Krzysztof Kordel, wybrany przez NRL na Rzecznika Praw Lekarza. Podstawowym zadaniem Rzecznika jest występowanie w obronie godności zawodu lekarza i obrona zbiorowych interesów lekarzy. W uzasadnionych przypadkach Rzecznik Praw Lekarza podejmuje też interwencje na rzecz indywidualnego lekarza, szczególnie, gdy naruszenie jego praw może mieć konsekwencje dla całego środowiska.