1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Fundacja Lekarze Lekarzom

Szanowni Państwo,
z satysfakcją informujemy, że powołana przez Naczelną Radę Lekarską w maju 2011 r. „Fundacja Lekarze Lekarzom” uzyskała osobowość prawną i rozpoczęła swą działalność.

Zgodnie z założeniami pragniemy:
- udzielać pomocy finansowej lekarzom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, przede wszystkim z powodu następstw klęsk żywiołowych, ale też innych nadzwyczajnych okoliczności,
- pomagać materialnie owdowiałym małżonkom lekarzy,
- organizować pomoc dla  szczególnie uzdolnionych dzieci lekarzy znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej,
- prowadzić działalność w zakresie pomocy materialnej lekarzom emerytom, rencistom  i kolegom nie wykonującym zawodu, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Planujemy ponadto wspierać finansowo inicjatywy samorządu zawodowego lekarzy  w zakresie opieki zdrowotnej i i społecznej.
Przewidujemy również organizowanie i dofinansowywanie przedsięwzięć edukacyjnych.
Cele te chcemy realizować poprzez:
- udzielanie wsparcia finansowego w formie zapomóg bezzwrotnych i zwrotnych oraz stypendiów,
- dofinansowywanie zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych, pobytu w sanatoriach lub domach opieki społecznej,
- organizowanie pomocy rzeczowej.

Gorąco liczymy na Państwa darowizny na rzecz Fundacji i zapewniamy, że środki te zostaną wykorzystane zgodnie ze statutem, dla dobra potrzebujących.

Mariusz Janikowski

Prezes

Fundacji Lekarze Lekarzom