1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

13 października 2017 r. – Dzień Solidarności z Protestującymi Lekarzami

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ogłosiło dzień 13 października 2017 r. „Dniem Solidarności z Protestującymi Lekarzami” i zaapelowało do lekarzy i lekarzy dentystów, aby w tym dniu w sposób szczególny poparli protestujących.

APEL Nr 11/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 października 2017 r.
do lekarzy i lekarzy dentystów w sprawie „Dnia Solidarności z Protestującymi Lekarzami”

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ogłasza dzień 13 października 2017 roku „Dniem Solidarności z Protestującymi Lekarzami” i apeluje do lekarzy i lekarzy dentystów, aby w tym dniu w sposób szczególny okazali swoją solidarność z protestującymi Koleżankami i Kolegami.
Prezydium proponuje, aby lekarze i lekarze dentyści w celu wyrażenia poparcia dla protestujących Koleżanek i Kolegów w dniu 13 października 2017 roku zawiesili na drzwiach gabinetów kartkę z napisem "popieram protest lekarzy #protestmedyków" stanowiącą załącznik do niniejszego apelu lub przyjęli w swoich miejscach pracy inną formę poparcia dla protestujących, tak aby pacjentom, pracodawcom, władzom państwowym i całemu społeczeństwu pokazać, że postulaty zgłaszane w czasie protestu są wspólne dla całego środowiska lekarzy i lekarzy dentystów.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że młodzi lekarze podjęli niezwykle trudną decyzję o rozpoczęciu protestu w nadziei, że zmusi on władze państwowe do zajęcia się wreszcie rozwiązywaniem nawarstwiających się od lat problemów służby zdrowia. Wsparcie udzielone przez całe nasze środowisko będzie dla protestujących wyraźnym sygnałem, że w swych działaniach mogą liczyć na solidarność ze strony swoich Koleżanek i Kolegów.

Kalendarium działań samorządu lekarskiego w sprawie protestu.

W załączeniu do pobrania: czarno-czerwony plakat wyrażający poparcie.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2017-10-15 09:45:31