1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Apel PNRL do Sejmowej Komisji Zdrowia

W dniu 10 stycznia 2020 r. Prezydium NRL wystosowało Apel do Sejmowej Komisji Zdrowia o powołanie Podkomisji specjalnej do rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ww. ustawy i zapowiedzią skierowania tego projektu do dalszych prac legislacyjnych w Sejmie RP, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwróciło się z apelem o powołanie Podkomisji.

Zastosowanie takiego rozwiązania organizacyjnego w pracy Komisji Zdrowia Sejmu RP jest niezbędne przede wszystkim ze względu na obszerność proponowanych zmian, a także szczególną materię, która została poddana nowelizacji (ustawa ta jest jednym z aktów prawnych mających fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce).

O konieczności szczególnie wnikliwego rozpatrzenia przyjętego przez Radę Ministrów projektu świadczy choćby obszerność wykazu zgłoszonych i w większości nieuwzględnionych uwag, zgłoszonych na etapie konsultacji publicznych projektu ustawy, a także fakt dokonania znaczących zmian w stosunku do ostatniej konsultowanej wersji projektu.

Opublikował: Rafał Hołubicki

Data: 2020-01-10 12:35:24