1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Apel Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

W piśmie z 29 maja 2019 r. do Prezesa NRL Andrzeja Matyji, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Król zwrócił się z prośbą o rozpowszechnienie wśród lekarzy informacji na temat roli cholesterolu w patogenezie chorób sercowo-naczyniowych i znaczenia farmakoterapii w zapobieganiu zawałów serca i udarów mózgu.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne w związku z rozpowszechniającymi się w mediach elektronicznych oraz tradycyjnych podważającymi i umniejszającymi rolę stężenia cholesterolu we krwi, który ma istotny wpływ na występowanie zawałów serca, udarów mózgu oraz długości życia, wystosowało apel aby przeciwdziałać nieprawdziwym informacjom. Wprowadzanie pacjentów w błąd prowadzi do przerywania terapii oraz podważa dokonania współczesnej nauki jednocześnie zmniejszając efektywność kampanii promujących zdrowy styl życia.

Mając na uwadze zdrowie wszystkich obywateli zachęcamy do zapoznania się informacjami zmieszczonymi na stronie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ), gdzie można się dowiedzieć m. in. o możliwości skorzystania przez pacjentów z bezpłatnych konsultacji dietetycznych oferowanych przez Centrum Dietetyczne Online działające w ramach NCEŻ.

Opublikował: Rafał Hołubicki

Data: 2019-06-10 13:42:40