1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Cel: wspólnie przy naprawie systemu ochrony zdrowia

W dniu dzisiejszym 22 sierpnia 2019 r. odbyło się nadzwyczajne spotkanie interesariuszy w ochronie zdrowia – przedstawicieli samorządów zawodów medycznych i samorządów terytorialnych, organizacji pracowników ochrony zdrowia, pracodawców i menedżerów publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, oraz organizacji pacjenckich. Tematem była aktualna sytuacja finansowa i kadrowa systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Ponadto, przedstawiono główne cele akcji „Zdrowa praca”.

Otwierając dyskusję, Prezes NRL Andrzej Matyja podkreślił, że jest to pierwsze tego typu spotkanie w tak szerokim i zróżnicowanym gronie. Uczestnicy przedstawili dane związane z kadrami i wynagrodzeniami oraz finansowaniem placówek ochrony zdrowia, w tym szpitali, aby stworzyć kompleksowy materiał, ukazujący rzeczywisty obraz opieki zdrowotnej w Polsce.

Pierwsze wnioski będą upublicznione w przyszłym tygodniu wraz z listem otwartym do Prezydenta RP, Premiera oraz liderów partii politycznych, podpisanym przez wszystkich obecnych na dzisiejszym spotkaniu przedstawicieli samorządów, związków i organizacji.

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-08-22 17:58:33