1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Informacja dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

W związku z apelem wystosowanym przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do Ministra Finansów o rozważenie zmiany w zakresie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT), który umożliwia samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej (SPZOZ) skorzystanie z warunkowego zwolnienia od podatku od osób prawnych, poniżej przedstawiamy odpowiedź wiceministra finansów Leszka Skiby.

Opublikował: Rafał Hołubicki

Data: 2019-07-16 16:32:47