1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Jawność pytań z egzaminów LEK, LDEK i PES – kolejny wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej do Trybunału Konstytucyjnego

13 stycznia 2017 r. Naczelna Rada Lekarska upoważniła Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza do wniesienia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności nowych, wprowadzonych w grudniu 2016 r. przepisów, regulujących dostęp do pytań z już przeprowadzonych egzaminów LEK, LDEK i PES.

Przepisy te, przeciwko którym występuje samorząd lekarski, wprowadzają następujące formy ograniczenia dostępu do testów egzaminacyjnych:

1) w okresie pierwszych 5 lat od egzaminu pytania testowe LEK, LDEK i PES mogą być udostępniane wyłącznie tej osobie, która przystępuje do egzaminu. Inne osoby nie mają w tym czasie prawa dostępu do testów;

2) w okresie pierwszych 5 lat od egzaminu pytania testowe można tylko oglądać, nie wolno ich kopiować w żadnej możliwej technice (zabronione jest również odręczne przepisywanie), pytania będą udostępniane wyłącznie w siedzibie Centrum Egzaminów Medycznych i nie można ich wynosić poza nią;

3) dopiero po upływie 5 lat od egzaminu pytania testowe stają się dostępne wszystkim na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Naczelna Rada Lekarska zabiegała o udostępnienie pytań egzaminacyjnych od 2012 r. 7 czerwca 2016 r. Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej i orzekł, że treść zestawów egzaminacyjnych z testów, które już się odbyły, jest informacją publiczną i nie ma powodów, aby dostęp do nich był ograniczany. Skutkiem tego wyroku pytania egzaminacyjne z już przeprowadzonych egzaminów LEK, LDEK i PES miały być udostępniane lekarzom oraz lekarzom dentystom.

9 czerwca 2016 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się do Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z prośbą o udostępnienie Naczelnej Radzie Lekarskiej pytań testowych z egzaminów LEK i LDEK oraz pytań z egzaminu PES ze wszystkich specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych.

Dyrektor CEM wydał decyzję o odmowie udostępnienia pytań egzaminacyjnych Naczelnej Radzie Lekarskiej. Samorząd stanowczo zaprotestował przeciwko temu, jednocześnie apelując do lekarzy i lekarzy dentystów, aby indywidualnie składali wnioski do Dyrektora CEM o udostępnienie pytań, a w przypadku odmowy – aby odwoływali się od decyzji.

Dążenia samorządu lekarskiego do ujawnienia treści pytań wsparły poprzez złożenie interpelacji Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Joanna Mucha oraz Joanna Scheuring-Wielgus.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2017-01-19 13:12:16