1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Komentarz do stanowiska PNRL dot. rozwoju telemedycyny w Polsce

W ostatnich latach doszło do znacznego zwiększenia liczby świadczeń udzielanych telemedycznie oraz świadczeniodawców oferujących takie usługi. Jest to zjawisko naturalne wynikające z rozwoju technologicznego i cyfrowego polskiego społeczeństwa. Zagrożeniem, z którym musimy się zmierzyć jest brak pewności, że jakość wszystkich oferowanych usług telemedycznych jest równa jakości usług udzielanych w trybie stacjonarnym.

Niebezpiecznym zjawiskiem jest brak uchwalonych odgórnie standardów usług telemedycznych w Polsce i milczące przyzwolenie ze strony decydentów na niekontrolowany wzrost liczby podmiotów świadczących takie usługi. Dlatego apelujemy do Ministerstwa Zdrowia o zaangażowanie się w ten problem i prace nad sformułowaniem standardów świadczeń telemedycznych.

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-10-28 13:46:48