1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Kompendium dotyczące praktycznych aspektów procesu cyfryzacji opieki zdrowotnej

Szanowni Państwo,            

Naczelna Izba Lekarska udostępnia kompendium dotyczące praktycznych aspektów procesu cyfryzacji opieki zdrowotnej.

Jest ono dedykowane w dużej mierze lekarzom prowadzącym praktyki lekarskie bądź podmioty lecznicze, dla których zakup indywidualnie zaprojektowanego systemu teleinformatycznego służącego do prowadzenia dokumentacji medycznej byłby decyzją nieracjonalną.

„Kompendium” zawiera także łącza do wcześniejszych opracowań na ten temat.

W stanowiskach Naczelnej Rady Lekarskiej oraz jej Prezydium podtrzymujemy postulat analizy terminów wdrażania kolejnych etapów projektu, nie z uwagi na nieprzygotowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą ale z powodu niedookreślenia wymogów stawianych systemom teleinformatycznym usługodawców i braku możliwości podjęcia przez ich kierowników racjonalnych decyzji inwestycyjnych w tym zakresie.

Bezpośredni link: www.nil.org.pl/edm

Opublikował: Milena Dobrzyńska

Data: 2018-10-22 14:06:57