1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Komunikat Kapituły Odznaczenia Meritus Pro Medicis

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Zapraszamy wszystkich Członków izb lekarskich do zgłaszania kandydatur osób, które w szczególny sposób zasłużyły się dla naszego samorządu i Waszym zdaniem zasługują na Odznaczenie Meritus Pro Medicis.
Wnioski o nadanie Odznaczenia mogą składać także organy izb lekarskich.

Zgodnie z Regulaminem nadawania Odznaczenia Meritus Pro Medicis może ono być przyznane w danym roku łącznie i maksymalnie 10 lekarzom i lekarzom dentystom lub innym osobom szczególnie zasłużonym dla samorządu lekarskiego.

Wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o przyznanie Odznaczenia Meritus Pro Medicis (Wniosek oraz List promocyjny) można pobrać na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej poświęconej działalności Kapituły Odznaczenia Meritus Pro Medicis.
Formularz wniosku
Formularz listu promocyjnego

Wypełnione wnioski należy nadsyłać na adres:
Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa z dopiskiem na kopercie Meritus Pro Medicis lub na adres poczty elektronicznej a.seweryniak@hipokrates.org w terminie do dnia 30 listopada 2017 r.

Romuald Krajewski
Kanclerz Kapituły
Odznaczenia Meritus Pro Medicis

Opublikował: Monika Bala

Data: 2017-05-23 14:33:38