1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Komunikat Kapituły Odznaczenia Meritus Pro Medicis

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

Zapraszamy wszystkich członków oraz organy izb lekarskich do zgłaszania kandydatur osób, które w szczególny sposób zasłużyły się dla samorządu lekarzy i lekarzy dentystów oraz w Państwa ocenie zasługują na Odznaczenie Meritus Pro Medicis

Zgodnie z Regulaminem nadawania Odznaczenia Meritus Pro Medicis, przyjętym na podstawie uchwały 15/18/VIII z 9 listopada 2018 r., Odznaczenie może być przyznane co roku łącznie i maksymalnie dziesięciu lekarzom i lekarzom dentystom lub innym osobom szczególnie zasłużonym dla samorządu lekarskiego. 

Wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o przyznanie Odznaczenia Meritus Pro Medicis (Wniosekoraz List promocyjny) można pobrać na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej poświęconej działalności Kapituły Odznaczenia Meritus Pro Medicis:

https://nil.org.pl/dzialalnosc/meritus-pro-medicis/dokumenty

Wypełnione wnioski należy nadsyłać na adres: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa z dopiskiem na kopercie Meritus Pro Medicis lub na adres poczty elektronicznej a.seweryniak@hipokrates.org w terminie do dnia 9 stycznia 2019 r. 

Kapituła Odznaczenia Meritus Pro Medicis

Opublikował: Krzysztof Kwasiborski

Data: 2018-11-28 12:58:22