1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Komunikat Kapituły Odznaczenia Meritus Pro Medicis

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

Zapraszamy wszystkich członków oraz organy izb lekarskich do zgłaszania kandydatur osób, które w szczególny sposób zasłużyły się dla samorządu lekarzy i lekarzy dentystów oraz w Państwa ocenie zasługują na Odznaczenie Meritus Pro Medicis.

Zgodnie z Regulaminem nadawania Odznaczenia Meritus Pro Medicis, przyjętym na podstawie uchwały 15/18/VIII z 9 listopada 2018 r., Odznaczenie może być przyznane co roku łącznie i maksymalnie dziesięciu lekarzom i lekarzom dentystom lub innym osobom szczególnie zasłużonym dla samorządu lekarskiego.

Kolejne odznaczenia Meritus Pro Medicis Kapituła Odznaczenia planuje przyznać na posiedzeniu w dniu 17 października 2019 r.

Wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o przyznanie Odznaczenia Meritus Pro Medicis (Wniosek oraz List promocyjny) można pobrać na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej poświęconej działalności Kapituły Odznaczenia Meritus Pro Medicishttps://nil.org.pl/dzialalnosc/meritus-pro-medicis/dokumenty

Wypełnione wnioski należy nadsyłać na adres: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa z dopiskiem na kopercie Meritus Pro Medicis lub na adres poczty elektronicznej a.seweryniak@hipokrates.org w terminie do dnia 2 października 2019 r.  

Dr hab. n. med. Andrzej Wojnar

Kanclerz Kapituły Odznaczenia Meritus Pro Medicis

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-06-06 12:36:48