1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Memorandum Lekarzy Polski i Ukrainy

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz oraz Prezes Wszechukraińskiego Stowarzyszenia Lekarskiego Oleg Musij podpisali 10 września 2015 roku memorandum o współpracy pomiędzy obiema organizacjami w zakresie spraw związanych z wykonywaniem zawodu lekarza oraz organizacji systemu ochrony zdrowia.

Na Ukrainie trwają prace nad utworzeniem samorządu zawodowego lekarzy, na wzór izb lekarskich reaktywowanych w 1989 roku w Polsce. Dlatego też podstawowym kierunkiem zapisanym w memorandum jest rozwój samorządu lekarskiego, a następnie rozszerzenie kompetencji krajowych organizacji lekarskich i ich wpływu na wypracowanie i wdrożenie w życie efektywnej polityki w dziedzinie zdrowia publicznego.

W dokumencie zadeklarowano współpracę z m.in. samorządem terytorialnym, placówkami medycznymi i mediami oraz organizacjami społecznymi.

Podpisanie memorandum było doniosłym wydarzeniem 14. Zjazdu Wszechukraińskiego Stowarzyszenia Lekarskiego odbywającego się jednocześnie w 25-lecie powstania Stowarzyszenia.

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz podkreślił, że samorządy zawodowe sprawujące w interesie ogólnym określone zadania delegowane przez władze państwowe są istotnym elementem demokratycznego państwa prawa i ich istnienie jest zapisane w Konstytucji RP. Zaznaczył, że w obecnej sytuacji, w jakiej znajduje się Ukraina, stworzenie sprawnie działającego samorządu lekarskiego będzie ruchem w kierunku demokratyzacji kraju i zapewniło o niesłabnącej woli wsparcia ze strony polskiego samorządu lekarskiego w zakresie dzielenia się doświadczeniami dotyczącymi organizowania oraz funkcjonowania izb lekarskich.

Porozumienie zawarto na mocy uchwały Prezydium NRL z 12 sierpnia 2015 roku.

Pełna treść porozumienia – w załączniku.

Opublikował: Milena Kruszewska

Data: 2015-09-14 14:53:20