1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Nie dla obywatelskiego projektu znoszącego obowiązek szczepień!

W dniu 8 listopada br. odbyło się w Sejmie RP wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, którego przedmiotem było rozpatrzenie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

Posłowie zgodzili się, aby projekt rozpatrywać za pomocą jednego głosowania - za odrzuceniem lub przeciw odrzuceniu projektu ustawy. W trakcie posiedzenia wypowiedziało się wielu ekspertów, reprezentanci strony rządowej oraz przedstawiciel samorządu lekarskiego - prof. Andrzej Matyja, Prezes NRL. Wszyscy  jednoznacznie wskazali na zasadność utrzymania w Polsce obowiązkowych szczepień ochronnych. 

Z satysfakcją ogłaszamy, że za odrzuceniem projektu ustawy głosowało 55 posłów. Przeciwko odrzuceniu projektu, a co za tym idzie za dalszym jej rozpatrywaniem, głosowało 2 posłów nie będących lekarzami -Barbara Chrobak oraz Jarosław Porwich, którzy są członkami Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Wyrażamy nadzieję, że dzięki współpracy lekarzy, naukowców, posłów oraz strony rządowej, zdrowie publiczne, czyli każdego z nas nie będzie narażone na niebezpieczeństwo wywoływane działalnością  tzw. ruchów antyszczepionkowych.

Opublikował: Milena Dobrzyńska

Data: 2018-11-08 17:24:51