1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Nieprawdziwe informacje na temat zwrotu kosztów dla NIL – wniosek o sprostowanie treści w Tygodniku "Newsweek"

4 maja 2016 r. Rzecznik Prasowy NIL Katarzyna Strzałkowska zwróciła się do Redaktora Naczelnego Tygodnika "Newsweek" Tomasza Lisa z następującym wnioskiem o zamieszczenie sprostowania:

"W związku z nieprawdziwymi informacjami, które pojawiły się w materiale prasowym p.t. „Książę” autorstwa Michała Krzymowskiego i Wojciecha Cieśli opublikowanym w numerze 19/2016 tygodnika „Newsweek” z dnia 02-08.05.2016 roku, na podstawie art. 31a ustawy prawo prasowe wnoszę o zamieszczenie w najbliższym numerze sprostowania o następującej treści:

„W artykule p.t. „Książę” autorstwa Michała Krzymowskiego i Wojciecha Cieśli opublikowanym w numerze 19/2016 tygodnika „Newsweek” pojawiły się nieprawdziwe informacje jakoby „Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przekazał Naczelnej Izbie Lekarskiej wielomilionową dotację z budżetu państwa” oraz jakoby „jedną z pierwszych decyzji ministra Radziwiłła było przyznanie Naczelnej Izbie Lekarskiej (NIL) rekordowej dotacji (w sumie chodzi o 16 mln zł)”. Naczelna Izba Lekarska ma otrzymać kwotę 1 229 748 zł tytułem zwrotu kosztów poniesionych na zadania realizowane w imieniu państwa w okresie dziesięciu lat (2005-2015)."

Opublikował: Monika Bala

Data: 2016-05-06 13:42:43