1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

NIL na Kongresie Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach

Jesteśmy po dwóch dniach dyskusji o najważniejszych wyzwaniach, przed jakimi na co dzień stają zarówno osoby zawodowo związane z ochroną zdrowia w Polsce, jak i pacjenci. W dniach 7-8 marca 2019 roku odbył się IV Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC), który składał się z 60 sesji w pięciu głównych blokach zagadnień: polityka zdrowotna, finanse i zarządzanie, terapie, nowe technologie w medycynie oraz edukacja. Ideą przewodnią Kongresu - zgodnie z jego nazwą - były wyzwania, zarówno terapeutyczne, stojące przed specjalistami w poszczególnych dziedzinach medycyny, jak i organizacyjno-finansowe, którym sprostać muszą decydenci kształtujący systemy opieki zdrowotnej w Polsce i innych krajach. Naczelna Izba Lekarska była jednym z Partnerów Instytucjonalnych całego wydarzenia.

Sesja inauguracyjna została poświęcona głównym kierunkom rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce z perspektywy decydentów, przedstawicieli pracowników ochrony zdrowia i pacjentów. Jedną ze stron debaty był samorząd lekarski, reprezentowany przez Wiceprezesa NRL Jacka Kozakiewicza, który podkreślił kwestię starzejącego się społeczeństwa, w tym środowiska lekarskiego – 51% polskich lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu ma ponad 50 lat i konieczne jest odciążenie tej grupy zawodowej od obowiązków nie związanych bezpośrednio z leczeniem pacjenta. Tym bardziej, że dramatycznie odczuwany jest deficyt lekarzy. Wywiad Wiceprezesa NRL po debacie otwierającej Kongres można znaleźć na stronie Rynku Zdrowia: http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Wiceprezes-NRL-na-zdrowie-nie-mozna-patrzec-z-wyborczej-czyli-zabiej-perspektywy,192818,14.html

Wiceprezes NRL wziął również udział w panelu dot. środków finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowotną, podczas której zastanawiano się czy inwestycje przełożyły się na jakość leczenia i poprawę stanu zdrowia pacjentów. Dodatkowo, Wiceprezes NRL moderował sesję z udziałem publiczności o medycynie, etyce i prawie, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami na temat współczesnych wyzwań w edukacji zdrowotnej Polaków. W debacie wypowiadał się zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Zbigniew Kuzyszyn. Poruszył temat dylematów lekarzy, wynikających z praw i decyzji pacjentów, które nie zawsze idą w parze z przysięgą Hipokratesa.  

Kwestia finansowania i kadr była poruszona podczas debaty o sytuacji polskich szpitali, gdzie członek Prezydium NRL Jerzy Friediger, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, wraz z uczestnikami omawiali realia lecznictwa stacjonarnego. Relację z debaty można znaleźć na stronie Rynku Zdrowia: http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Dyrektorzy-szpitali-o-sieci-i-ryczaltach-co-panstwo-zepsulo-niech-panstwo-naprawi,192906,1.html

Prelegentem Kongresu był również Wiceprezes NRL Andrzej Cisło, który wziął udział w dyskusji o elektronicznej dokumentacji medycznej, gdzie omówiono aktualny stan procesu cyfryzacji placówek i dokumentacji. Więcej na stronie Rynku Zdrowia: http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Elektroniczna-Dokumentacja-Medyczna/HCC-2019-brakuje-wymogow-zwiazanych-z-wymiana-e-dokumentacji,192748,1021.html

Więcej informacji w Gazecie Lekarskiej!

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-03-08 16:44:04