1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne – MZ zwiększa biurokratyzację

Ministerstwo Zdrowia, proponując nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne nie zmniejszy biurokratyzacji opieki zdrowia, mimo deklaracji walki z tym zjawiskiem. Nowy wzór stanowi załącznik do rozporządzenia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego.

Prezes NRL Andrzej Matyja wystosował w dniu 28 marca 2019 r. pismo do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, w którym ocenił 7-stronicowy wzór zlecenia jako wyraz niezrozumienia realnego stanu i potrzeb publicznej opieki zdrowotnej przez Ministerstwo Zdrowia. Prezes podkreślił, że czas na wypełnienie dokumentu może zdominować wizytę lekarską – przeciętnie, polskiemu pacjentowi przysługuje 15 minut na konsultację lekarską. Wypisanie nowego wzoru zlecenia może zajmować lekarzowi nawet 20 minut. Oznacza to zmniejszenie możliwej liczby przyjmowanych pacjentów, wydłużenie kolejek, ograniczenie dostępu do wyrobów medycznych oraz publicznego systemu zdrowia ogółem.

Środowisko lekarskie z aprobatą potraktowało deklarację Ministerstwa Zdrowia, że odbiurokratyzowanie zawodu lekarza uważa za priorytet. Potrojenie objętości zlecenia na wyroby medyczne trudno uznać za spełnienie tej obietnicy.

W piśmie Prezesa NRL zwrócono również uwagę na brak informacji o zapowiadanym przez MZ pilotażu, pokazującym jak system działa w praktyce, oraz o szkoleniach dla podmiotów, których zlecenie na wyroby medyczne dotyczy.

Prezes NRL prosząc o wyjaśnienia oraz wyniki wspomnianego pilotażu, zaapelował o szybką nowelizację rozporządzenia i istotne uproszczenie wzoru zlecenia.

Zainteresowanych zapraszamy do lektury pisma.


Szanowny Panie Ministrze,

pragnę poinformować, że Naczelna Izba Lekarska jest zawiedziona działaniami Ministerstwa Zdrowia, związanymi z ostatecznym kształtem nowego wzoru zlecenia na wyroby medyczne stanowiącego załącznik do rozporządzenia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego.

Samorząd lekarski zgłaszał w toku prac legislacyjnych potrzebę uproszczenia i skrócenia wzoru zlecenia na wyroby medyczne. Prowadzone były w tym zakresie również rozmowy z Ministerstwem Zdrowia. Kształt i treść podpisanego rozporządzenia wskazuje jednak, że nasze uwagi nie zostały wysłuchane, a prowadzone rozmowy były stratą czasu.

Wprowadzany wskazanym powyżej rozporządzeniem nowy, 7-stronicowy wzór zlecenia na wyroby medyczne pokazuje, jak bardzo Ministerstwo Zdrowia jest dalekie od rozumienia realnego stanu i potrzeb publicznej opieki zdrowotnej. Już teraz wypełnienie 2-stronicowego zlecenia zajmuje lekarzom dużo czasu i bywa problematyczne. Uwzględniając poziom informatyzacji polskich gabinetów lekarskich, który wynosi ok. 30 procent, 7-stronicowy dokument będzie musiało wypełniać ręcznie ponad 60 tysięcy lekarzy.

Czas jaki przeciętnie przysługuje polskiemu pacjentowi w publicznej opiece zdrowotnej na konsultację lekarską to 15 minut. Wypisanie nowego wzoru zlecenia może zajmować lekarzowi nawet 20 minut. Powyższe dobitnie pokazuje jak dalece odrealnione jest wprowadzanie tak rozbudowanego wzoru zlecenia.

Konieczność wypełniania tak długiego i rozbudowanego dokumentu wydłuży czas wizyty pojedynczego pacjenta i tym samym zmniejszy liczbę, którzy mogą być danym dniu przyjęci przez lekarza. W konsekwencji ucierpią na tym pacjenci, którzy będą mieli utrudniony dostęp do wyrobów medycznych oraz publicznego systemu zdrowia ogółem.

Środowisko lekarskie było zadowolone z deklaracji, że jednym z głównych celów Ministerstwa Zdrowia jest odbiurokratyzowanie zawodu lekarza. Zastanawiam się w tej chwili, jak ta deklaracja przekłada się na potrojenie objętości zlecenia na wyroby medyczne.

Pragnę jednocześnie wskazać, że Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia Pan Janusz Cieszyński zapowiadał, że wprowadzenie nowego wzoru zlecenia poprzedzi pilotaż, który pokaże jak system działa w praktyce. Zapowiadane były także szkolenia dla podmiotów, których zlecenie na wyroby medyczne w określony sposób dotyczy. Będę wdzięczny za informację, gdzie ten pilotaż został przeprowadzony i jakie były jego wyniki.

W oparciu o powyższe argumenty apeluję o refleksję i szybką nowelizację rozporządzenia i istotne uproszczenie wzoru zlecenia. Jednocześnie deklaruję, że samorząd lekarski niezmiennie pozostaje otwarty na dialog z Ministerstwem Zdrowia, którego przedmiotem będzie poprawa stanu polskiej opieki zdrowotnej oraz sytuacji polskich pacjentów.

Z poważaniem

Andrzej Matyja

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-03-29 09:33:41