1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Obowiązek wystawiania e-zwolnień – 1 grudnia to termin przedwczesny!

Obecnie tylko część lekarzy (ok. 50 proc.) jest przygotowana do wystawiania e-zwolnień od 1 grudnia 2018 roku – alarmowano 28 listopada br. podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez porozumienie organizacji lekarskich (POL) w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Samorząd lekarski nie neguje pozytywnych aspektów informatyzacji systemu ochrony zdrowia. Ocenia jednak, że proces ten powinien przebiegać stopniowo.

1 grudnia 2018 r. jako moment obligatoryjnego wprowadzenia e-ZLA to termin przedwczesny. Wiele placówek ochrony zdrowia i wielu lekarzy nie jest na wdrożenie tego przepisu gotowych m.in. z powodu niedostatecznej infrastruktury w małych, lokalnych przychodniach a także braku przeszkolenia.

Dodatkową komplikacją jest zbieżność terminu wejścia w życie obowiązkowych elektronicznych zwolnień lekarskich z okresem największej zachorowalności w związku z infekcjami, a co za tym idzie zwiększoną liczbą wystawianych zwolnień.

Na konferencji przypomniano, że 9 listopada 2018 r. Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz do Ministra Zdrowia o pilne podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do uchylenia obowiązku wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby wyłącznie w formie elektronicznej i pozostawienie możliwości wystawiania zaświadczeń także w postaci papierowej.

Podczas spotkania z dziennikarzami przedstawiciele POL zaprezentowali druk Orzeczenia o niezdolności do pracy, z którego - ich zdaniem - mogliby korzystać lekarze w sytuacji braku możliwości wystawienia e-ZLA. Zainteresowani wzór tego druku wraz z dodatkowymi informacjami uzyskają pod linkiem:

https://www.federacja-pz.pl/pliki/2018/462/wzor_zaswiadczenia.pdf

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2018-11-29 16:47:17