1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Opłatkowe spotkanie NIL

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia oraz nadchodzące powitanie Nowego Roku to czas spotkań, podsumowań i życzeń. Do tej tradycji nawiązała Naczelna Izba Lekarska zapraszając na świąteczne spotkanie, które odbyło się 13 grudnia br. w Warszawie. Wydarzenie uświetnili licznie przybyli goście, a wśród nich Jego Eminencja Kardynał Kazimierz Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski, Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, a także ministrowie, posłowie i senatorowie reprezentujący różne kluby parlamentarne, przedstawiciele innych samorządów zawodów zaufania publicznego oraz koleżanki i koledzy z okręgowych izb lekarskich.

Dzielenie się opłatkiem poprzedziły wystąpienia, w tym Prezesa NIL, prof. A. Matyji, który witając gości, przypomniał o znaczeniu wspólnoty – zarówno rodzinnej jak społecznej – którą podczas Świąt Bożego Narodzenia szczególnie doceniamy. Poczucie więzi z innymi ludźmi znajduje wyraz w posłudze lekarza, która nie tylko oznacza niesienie pomocy, ale często jest zwykłym byciem z drugim człowiekiem. Nawiązaniem do tych słów było przesłanie Kardynała K. Nycza, który określił rolę i pracę lekarza jako służbę dla powszechnego dobra całej wspólnoty.

Kończący się rok obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a także wyjątkowa data, jaką jest w naszej historii 13 grudnia, skłoniły Marszałka Senatu RP. S. Karczewskiego do przypomnienia tych historycznych momentów jako symboli tradycji dążeń do wspólnych celów, w których udział lekarzy był nie do przecenienia w wymiarze realnym i symbolicznym. Minister Ł. Szumowski kierując do zgromadzonych życzenia świąteczne i noworoczne podzielił się bardzo osobistą refleksją na temat roli lekarza we wspólnocie, jego powołania, które warto postrzegać jako dzielenie się sercem z bliźnimi. Życzeniami radosnych i błogosławionych Świąt wymieniali się wszyscy zgromadzeni w gościnnych wnętrzach odrestaurowanego, historycznego budynku hotelu Warszawa, ale w istocie kierowane one były do całego środowiska lekarskiego i medycznego, a także do polityków. W wystąpieniach słowa „wspólnota”, „misja”, „posługa” powracały często nie bez powodu, bo o ich szczególnym wymiarze i sensie - jak co roku - przypominają Święta Bożego Narodzenia.

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2018-12-19 11:34:04