1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Pismo Prezesa NRL do Ministra Zdrowia

W dniu 28 marca 2019 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Andrzej Matyja wystąpił do Ministra Zdrowia z prośbą o ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag w sprawie koniecznych korekt w organizacji procesu cyfryzacji opieki zdrowotnej. Wyrażone one były w Stanowisku Prezydium NRL z dnia 8 lutego 2019 r. Prezes NRL oczekuje odniesienia się Ministra do poruszanych w nim zagadnień.

W piśmie zwrócono między innymi uwagę na kwestię prowadzenia, przetwarzania, wymiany, udostępnienia elektronicznej dokumentacji medycznej, migracji danych, ich bezpieczeństwa, a także niezbędnych wymogów technicznych i funkcjonalnych.

Kwestie zgłoszone przez NRL podyktowane są troską o zabezpieczenie zarówno słusznych interesów lekarzy i lekarzy dentystów, jak i praw pacjentów oraz przestrzeganiem zasad uczciwej konkurencji na rynku dostawców oprogramowania do prowadzenia EDM.

Zagadnienia te Prezes NRL poruszył również w pismach specjalnie skierowanych do Rzecznika Praw Pacjenta oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Opublikował: Rafał Hołubicki

Data: 2019-03-28 22:50:45