1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Pobieranie numerów recept – informacja z Narodowego Funduszu Zdrowia

Na prośbę Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacyny udostępniamy pismo następującej treści:

„W ślad za pismem DGL. 4450.216.2016 2016.13595.GRS z dnia 23 grudnia 2016 r. dotyczącym informacji na temat przedłużenia czasu przekazania do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia „Wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept” oraz aktualizacji swoich danych w systemie informatycznym NFZ, proszę o przyjęcie poniższej informacji.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 114/2016/DGL Prezesa NFZ z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 80/2016/DGL Prezesa NFZ z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty, osoba uprawniona która miała z Funduszem podpisaną umowę upoważniającą do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, ma przygotowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ułatwioną procedurę pozwalającą na potwierdzenie utrzymania uprawnienia dostępu do pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty, którą należy wykonać do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Od dnia 1 lipca 2017 r. po półtorarocznym okresie przejściowym, w przypadku nieprzekazania przez osobę uprawnioną która miała z Funduszem podpisaną umowę upoważniającą Wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept, uprawnienia do pobierania numerów recept zostaną odebrane, a dostęp do Portalu NFZ zablokowany, o ile użytkownik nie korzysta z innych funkcjonalności w Portalu NFZ. Od wyżej wskazanego terminu, każda osoba uprawniona do wystawiania recept, zgłaszająca się do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu otrzymania dostępu do systemu informatycznego NFZ i uprawnienia do pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty, będzie miała obowiązek przejść procedurę określoną w rozdziale 3 Zarządzenia Nr 80/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Wiąże się to z obowiązkowym osobistym stawiennictwem w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, z wyłączeniem sytuacji szczególnych, oraz przygotowaniem kompletu dokumentów enumeratywnie wykazanych w powyższym Zarządzeniu.

Aby uniknąć niedogodności powtórnego ubiegania się o dostęp do Portalu NFZ oraz uprawnienia do pobierania numerów recept, przez osoby które miały z Funduszem podpisaną umowę upoważniającą do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, zaleca się dotrzymanie terminu złożenia Wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept i nawiązania kontaktu z oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia przed dniem 30 czerwca 2017 roku".

Opublikował: Monika Bala

Data: 2017-06-02 14:27:54