1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Podsumowanie Ogólnopolskiej Debaty "Wspólnie dla Zdrowia"

Trwa VII Konferencja Społeczny Program Zdrowia 2020+ w Warszawie. Jest to podsumowanie Ogólnopolskiej Debaty „Wspólnie dla Zdrowia”, która ma przyczynić się do wypracowania wspólnego projektu poprawy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej oraz nakreślenia strategii działania na okres kilkunastu najbliższych lat, mając na uwadze kierunek, w jakim zmierzają systemy ochrony zdrowia na świecie. Tak wyznaczone cele i działania mają stać się osią polityki zdrowotnej niezależnie od zmian następujących na polskiej scenie politycznej w kolejnych latach.

W ciągu ostatniego roku odbyło się 6 głównych konferencji, a przedstawiciele Rady Społecznej, w tym m.in. Prezes NRL Andrzej Matyja, brali udział w wydarzeniach i dyskusjach, poświęconych kondycji polskiego systemu zdrowia. Członkowie Rady pracowali nad projektem również podczas spotkań roboczych. Efekty tych prac zostały zaprezentowane w I sesji konferencji.

Prezes NRL poruszył kwestię niedoboru lekarzy – „Mówiąc o kadrach medycznych, musimy mówić i myśleć o polityce długofalowej, długoterminowej, ale także krótkoterminowej. To są dwie różne rzeczy. I one dotyczą nie tylko kształcenia „już lekarza”, ale także przyszłego studenta. Jeżeli chodzi o tę działalność długofalową to ona została w ostatnim okresie rozpoczęta poprzez zwiększenie ilości naboru studentów na studia medyczne. Natomiast, jeśli chodzi o krótkoterminowe zadziałanie „już i teraz” to należałoby przyjąć zasadę pielęgnacji tego, co mamy. Jeżeli mamy czegoś mało to powinniśmy to pielęgnować i oszczędzać. A czy tak się dzieje? Chyba jednak nie.” Nawiązał do wprowadzającego wystąpienia Przewodniczącego Rady Społecznej Debaty prof. Pawła Górskiego, który podkreślił zbyt wysoką liczbę specjalizacji. Według Prezesa NRL należy to natychmiast zmienić, w tym wymogi NFZ. Podkreślił, że nowe specjalizacje nie interesują młodych lekarzy – powstają wyłącznie dla potrzeb ich twórców. Zauważył również, że częściej inwestuje się w tworzenie nowych uczelni medycznych, których jakość kształcenia nie jest sprawdzona, zamiast w istniejące i renomowane uczelnie w naszym kraju.

Ponadto, istotną rolę w odciążeniu lekarzy w nadmiernej biurokracji mogłyby odegrać tzw. zawody dodatkowe lub uzupełniające, które w swoich wnioskach zaproponowała Rada Społeczna Debaty.

Na koniec swojej wypowiedzi, Prezes NRL omówił zdarzenia niepożądane w świetle ostatnich zmian art. 155 Kodeksu karnego. „W wielu demokratycznych krajach, proszę Państwa, jest depenalizacja niepożądanych zdarzeń medycznych. Czy my nie możemy do tego dążyć? W starym Kodeksie było od 3 (miesięcy – red.) do 5 lat za nieumyślne spowodowanie śmierci. Teraz była propozycja, zresztą dzięki Panu Ministrowi Szumowskiemu, dzięki zaangażowaniu wielu środowisk, zostało to zmienione jako autopoprawka rządowa, ale dalej jest, proszę Państwa, od 6 (miesięcy – red.) do 8 lat. A może zastanówmy się wspólnie i przystąpmy wspólnie do depenalizacji zdarzeń medycznych? Bo inaczej, naprawdę, zdarzenia niepożądane będą chowane do szuflady.”

Wspólnie dla Zdrowia (Foto: Mariusz Tomczak (Gazeta Lekarska))

Foto: Mariusz Tomczak (Gazeta Lekarska)

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-06-25 14:24:29