1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Podsumowanie projektu RAZEM DLA ZDROWIA

Dnia 17.12.2018, w siedzibie NILu, odbyła się konferencja podsumowująca projekt Razem dla Zdrowia, który został stworzony dzięki współpracy przedstawicieli pacjentów oraz zawodów medycznych – m.in. Fundacji My Pacjenci, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Jednym z punktów konferencji były wystąpienia reprezentantów partnerów: prof. Romualda Krajewskiego, „ojca” projektu i przedstawiciela NIL, p. Marioli Łodzińskiej, Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, oraz p. Małgorzaty Pietrzak, Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Podsumowali oni przebieg współpracy w ramach dwuletniego projektu, który głównie miał na celu przedstawienie propozycji bardziej „pacjentocentrycznego” systemu opieki zdrowotnej oraz podniesienie świadomości i potrzeby partycypacji społecznej w ochronie zdrowia. Dialog między stronami projektu umożliwił usprawnienie ich komunikacji – poznali swoje problemy, potrzeby i oczekiwania. Dzięki temu wypracowano propozycje rozwiązań. 

Wspólne działanie miało również pomóc w odzyskaniu zaufania pacjenta do lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów. Ponadto miało przyczynić się do zwiększenia wpływu pacjenta na zmiany w systemie ochrony zdrowia. To właśnie dyskusja o prawach i obowiązkach pacjenta oraz o wymogu jego aktywnej postawy w komunikacji, towarzyszyła każdemu etapowi przedsięwzięcia. 

Główne osiągnięcia omówiły inicjatorki projektu z Fundacji „My Pacjenci” –  Ewa Borek, Prezes Fundacji oraz Magdalena Kołodziej, kierownik projektu. W toku prac odbyło się m.in. 11 warsztatów ogólnopolskich, każdy zajmujący się innym obszarem, np. e-zdrowiem lub kolejkami do lekarzy; 10 warsztatów regionalnych o zwiększaniu wpływu pacjenta na system ochrony zdrowia; oraz 10 badań ankietowych online, które były podstawą przygotowania lepszych propozycji zmian a także uzyskania poparcia dla nich. Rekomendacje, opis dobrych międzynarodowych praktyk, które środowiska uczestniczące w projekcie chciałyby zaadaptować, oraz wyniki badań potrzeb pacjentów zostały zaprezentowane w 10 raportach, udostępnionych na stronie inicjatywy.

Zdjęcia oraz więcej szczegółów z przebiegu konferencji znajdą Państwo u naszych Koleżanek i Kolegów z Gazety Lekarskiej.

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2018-12-19 10:07:50