1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Posiedzenie Rady Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (WMA) 20-22 kwietnia 2017

W dniach 20-22 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (WMA). Polskę reprezentował Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr n. med. Maciej Hamankiewicz oraz dr Grzegorz Mazur – Członek Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej NRL oraz Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi.

Podczas kongresu omówiono kwestie związane z wykorzystaniem marihuany w medycynie, odbyła się również dyskusja nad tekstem projektu stanowiska WMA w sprawie legalizacji preparatów wytwarzanych na bazie konopi, stosowanych w celach leczniczych.

Podczas obrad sugerowano także rewizję stanowiska WMA w sprawie uprawiania boksu oraz stanowiska w sprawie strajków głodowych ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych etycznych dla lekarzy.

Uczestnicy dyskutowali nad potrzebą podjęcia działań w celu poprawy dostępności oraz skuteczności świadczeń medycznych udzielanych w trakcie podróży samolotem. Poruszano również temat nękania i zastraszania lekarzy w miejscu ich pracy, zagadnienia związane ze świadczeniem pomocy w medycznej w warunkach konfliktu zbrojnego, edukacją medyczną, skutkami spożycia alkoholu, zanieczyszczenia wody oraz inne kwestie dotyczące ochrony zdrowia.

Kolejne posiedzenie Rady oraz Zgromadzenie Ogólne Światowego Stowarzyszenia Lekarzy odbędą się jesienią.

Więcej informacji na stronie internetowej.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2017-04-28 15:05:43