1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Potwierdzenie znajomości języka polskiego – odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo Prezesa NRL

W odpowiedzi na pismo Prezesa NRL Macieja Hamankiewicza z dnia 29 stycznia 2016 r., dotyczące obowiązku zdawania egzaminu z języka polskiego przez wszystkich lekarzy, którzy chcą wykonywać zawód w Polsce, a ukończyli studia medyczne w języku innym niż polski, głos zabrał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas:

„W odpowiedzi na pismo z dnia 29 stycznia 2016 r. (znak: NRL/SP/EB/156/16) uprzejmie informuję, że obecnie prowadzone są prace nad nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w związku z postulatami zgłaszanymi do Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi zniesienia obowiązku zdawania egzaminu z języka polskiego przez obywateli polskich i państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy władają językiem polskim w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty.
W związku z powyższym dziękuję za Państwa gotowość do współpracy i żywię nadzieję na owocną współpracę, w szczególności w toku konsultacji społecznych”.

Pismo – w załączeniu.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2016-02-18 14:25:13