1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Prezes NRL w sprawie tzw. "ataków hejterskich"

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

w związku z nasilającymi się w Internecie akcjami tzw. „ataków hejterskich” na szpitale oraz pracujących w nich lekarzy chciałbym poinformować, że w ostatnim czasie prowadziłem na ten temat rozmowy zarówno z kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości jak i Ministerstwa Zdrowia.

Głośna w ostatnich dniach sprawa Szpitala Dziecięcego im. Prof. Jana Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej w Warszawie nie jest niestety ani pierwszym, ani odosobnionym przypadkiem ataku hejterskiego na szpital i lekarzy w nim pracujących. Informacje o tego rodzaju atakach, zwłaszcza zorganizowanych lub zmasowanych, wraz z oceną niszczącego wpływu tego typu ataków na zaufanie społeczne do systemu ochrony zdrowia w Polsce zagrażającego budowaniu opartej na zaufaniu relacji pomiędzy lekarzem a pacjentem, niezbędnej dla prawidłowego prowadzenia leczenia, przekazałem osobom odpowiedzialnym za kształtowanie polityki ścigania sprawców przestępstw. Liczę, że w ten sposób zdołamy doprowadzić do zmiany podejścia organów ścigania do tego rodzaju czynów i w konsekwencji skutecznego i bezwzględnego ścigania ich sprawców.

Z posiadanych przez Naczelną Izbę Lekarską informacji wynika, że działalność organów ścigania w zakresie wykrywania i ścigania sprawców tzw. hejtu wymierzonego w lekarzy pozostawia wiele do życzenia. Sprawy prowadzone bywają opieszale, a w ich toku nie są podejmowane wszystkie możliwe czynności, które pozwoliłby ustalić sprawców i doprowadzić do ich ukarania. Takie podejście organów ścigania nie tylko pozostawia sprawców tych czynów bezkarnymi, ale stanowi również swego rodzaju przyzwolenie na takie zachowania. Potwierdzają to również moje osobiste doświadczenia dotyczące sposobu prowadzenia postępowania karnego w sprawie ataku hejterskiego na mnie, w związku z moimi działaniami i wypowiedziami dotyczącymi szczepień ochronnych.

W mojej ocenie odpowiedzialność za ściganie sprawców przestępstw spoczywa na organach ścigania i nie możemy przechodzić do porządku dziennego nad sytuacjami, w których organy te nie wykonują swoich zadań. Rolą lekarza jest niesienie pomocy lekarskiej chorym a rolą organów ścigania wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw. Lekarz nie powinien być zmuszany biernością, czy nieudolnością organów ścigania, do zastępowania tych organów w realizacji ich zadań.

Uważam, że realną zmianę podejścia organów ścigania do tego typu przestępstw zapewni przekonanie osób odpowiedzialnych za działalność organów ścigania o wysokiej społecznej szkodliwości tego rodzaju czynów, która wymaga zdecydowanej odpowiedzi ze strony państwa. Każda informacja o ataku hejterskim oraz niewłaściwym, opieszałym lub lekceważącym podejściu do takiego ataku ze strony organów ścigania będzie dla Naczelnej Izby Lekarskiej kolejnym, mocnym argumentem w dalszych rozmowach z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wobec powyższego apeluję, aby każdy przypadek ataku hejterskiego zgłaszany był do organów ścigania a informacja o tym fakcie przekazywana również do Naczelnej Izby Lekarskiej.

Z uwagi na fakt, że ataki hejterskie bardzo często dokonywane są przez osoby będące zwolennikami pseudonaukowych metod leczenia Naczelna Izba Lekarska wspiera wszelkie formy przeciwdziałania takim teoriom, w tym również akcje edukacyjne i informacyjne zwiększające świadomość społeczną i obnażające jałowość takich pseudonaukowych teorii.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

Andrzej Matyja

Prezes NRL

Opublikował: Rafał Hołubicki

Data: 2019-06-12 21:42:50