1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Prezydium NRL o Narodowej Strategii Onkologicznej

Prezydium NRL w przyjętym 8 lutego br. stanowisku poparło zasadnicze cele prezydenckiego projektu ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej.

  • Zauważono, że należy doprowadzić przede wszystkim do zwiększenia nakładów finansowych oraz zniesienia limitów dla chorych na nowotwory, nie wprowadzać natomiast skomplikowanych procedur typu karta DILO.
  • Zaproponowano poszerzenie składu zespołu opracowującego projekty Strategii, jej aktualizacji i harmonogramu o przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Polskiego Towarzystwa Patologów.
  • Cele Strategii, według PNRL należy uzupełnić o zapobieganie praktykom niemającym oparcia w aktualnej wiedzy medycznej i ułatwianie chorym na nowotwory dostępu do rzetelnej, zweryfikowanej informacji o metodach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia.

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-02-12 08:56:15