1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Projekt założeń nowego systemu wypisywania recept przez lekarzy

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz w dniu 12 lutego br. poinformował Ministerstwo Zdrowia, iż Delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy, członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Prezesi Okręgowych Izb Lekarskich otrzymali pismo z wstępnymi założeniami oczekiwanej przez środowisko lekarskie regulacji w systemie refundacji leków z prośbą o zgłaszanie uwag, spostrzeżeń i opinii:

W tej chwili, po roku doświadczeń z nowym systemem wypisywania recept oraz szczegółami refundacyjnymi wszyscy widzimy, jak bardzo odbiega on od naszych oczekiwań.

Przez cały rok Naczelna Rada Lekarska wydawała kolejne apele i stanowiska.

Chcieliśmy je osobiście przekazać nowo wybieranym wiceministrom zdrowia oraz wybranej Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, ale – mimo zaproszeń w różnych terminach – nie przybyli na posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej.

Pod koniec ubiegłego roku zostaliśmy zaproszeni do prac legislacyjnych Ministerstwa Zdrowia nad zmianą rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. Dzięki przychylności wiceministra zdrowia Igora Radziewicza-Winnickiego byliśmy jako samorząd obecni na spotkaniach poświęconych dyskusjom, co zmienić, aby ułatwić praktyczne wykonywanie naszego zawodu.

Część naszych argumentów została w nowelizacji tego aktu prawnego uwzględniona.

Niestety jest to jednak tylko część zmian w zakresie, jakiego oczekujemy w całym systemie wypisywania recept przez lekarzy i lekarzy dentystów.”- napisał Prezes NRL.

Projekt założeń znajduje się w załączniku poniżej. Po jego ostatecznym dopracowaniu, będzie definiował oczekiwania środowiska lekarskiego w zakresie prowadzonych prac legislacyjnych dotyczących refundacji leków.

 

Opublikował: Milena Kruszewska

Data: 2013-02-14 09:25:09