1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Projekt zmiany ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty na Nadzwyczajnym Posiedzeniu NRL

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w uchwale z 8 lutego br. podjęło decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 22 lutego br. W całości zostanie ono poświęcone omówieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz aktów wykonawczych do ustawy. To specjalne posiedzenie NRL zwołane zostało zgodnie z zapowiedzią z 25 stycznia br., kiedy NRL przyjęła stanowisko w sprawie projektu przygotowanego przez zespół pod przewodnictwem dr. J. Bilińskiego, powołany przez Ministra Zdrowia na mocy ubiegłorocznego porozumienia zawartego z przedstawicielami protestujących lekarzy rezydentów. 

W stanowisku NRL stwierdziła, że wszelkie zmiany w systemie ochrony zdrowia następować powinny przy aktywnym udziale samorządu lekarskiego. W związku z tym, Prezes NRL A. Matyja zwrócił się do Ministra Zdrowia (który obecnie jest już dysponentem projektu przygotowanego przez zespół dra J.Bilińskiego) o przekazanie dokumentu do Naczelnej Rady Lekarskiej. Poinformował również, że w trybie natychmiastowym, zostanie zwołane nadzwyczajne posiedzenie NRL, poświęcone wyłącznie tej sprawie, ponieważ - jak podkreślił - projektowane zmiany mogą mieć fundamentalne znaczenie dla systemu kształcenia oraz warunków pracy lekarzy i lekarzy dentystów, co przełoży się na system ochrony zdrowia i opiekę nad pacjentami.

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-02-11 13:36:36