1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Propozycja nowelizacji deklaracji WMA w sprawie „aborcji terapeutycznej” – uwagi samorządu lekarskiego oparte o wyrok TK

W związku z dokumentem Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (World Medical Association – WMA) MEC 207/ Therapeutic Abortion o numerze REV2/Oct2017 będącym propozycją nowelizacji deklaracji WMA w sprawie „aborcji terapeutycznej” Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz przesłał w dniu 12 lutego 2018 roku uwagi samorządu lekarskiego.

Uwagi zostały oparte o wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 roku. W postępowaniu wszczętym wówczas na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej Trybunał Konstytucyjny orzekł, że działanie zgodnie z własnym sumieniem jest nie tylko jego prawem, ale i obowiązkiem lekarza.

Jak wskazał w uwagach Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej należy przyjąć z zadowoleniem wyraźne wskazanie w projekcie, że lekarz ma prawo odmówić dokonania aborcji. Lekarze bowiem mają prawo do działania zgodnie ze swym sumieniem, a ci, którzy z tego powodu nie podejmują się wykonywania niektórych świadczeń zdrowotnych, nie mogą być dyskryminowani lub podlegać odpowiedzialności zawodowej, co powinno być chronione przez prawo krajowe za pomocą tzw. "klauzuli sumienia".

Zaznaczył natomiast wyraźnie, że zdaniem polskiego Trybunału Konstytucyjnego wymaganie od lekarza, aby kierował pacjentkę do innego podmiotu leczniczego albo innego lekarza, u którego będzie realna możliwość taki zabieg wykonać nie jest zgodne z polską Konstytucją. Tego rodzaju informacje powinny być udzielane przez podmioty odpowiedzialne z organizację systemu ochrony zdrowia (władze publiczne, kierownictwo podmiotów leczniczych, NFZ), a nie przez poszczególnych lekarzy, którym sumienie nie pozwala uczestniczyć w aborcji.

Opierając się o wyrok Trybunału Konstytucyjnego Prezes NRL zaproponował zmianę punktów 8 i 9 projektu poprzez skreślenie drugiego zdania w punkcie 8, przeredagowanie trzeciego zdania w punkcie 8 i usunięcie punktu 9, który nakłada na wszystkich lekarzy obowiązek sprzeczny z ich przekonaniami.
Zgłoszenie uwag – w załączeniu.

oprac: MS, KS/NIL

Załącznik - uwagi samorządu.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2018-02-20 10:51:16