1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Publikowanie pytań z egzaminów LEK, LDEK i PES wraz z odpowiedziami – pismo Prezesa NRL do Ministra Zdrowia

28 kwietnia 2017 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła pismo następującej treści:

"Samorząd lekarski już od lat krytycznie odnosi się do wprowadzenia ograniczenia dostępu do testów z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego oraz Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego uznając, że jest to nieuzasadniony wyłom w obowiązujących w nowoczesnym państwie zasadach przeprowadzania egzaminów oraz narusza konstytucyjną zasadę dostępu do informacji o sprawach publicznych. Zgodnie z decyzją podjętą w dniu 13 stycznia br. Naczelna Rada Lekarska złożyła w tej sprawie kolejny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.

Jednocześnie przyjmując obecny stan rzeczy polegający na publikowaniu przez Centrum Egzaminów Medycznych pytań z egzaminów odbytych pięć lat temu ponawiam na piśmie propozycję złożoną Panu Ministrowi osobiście w dniu 24 kwietnia br. na Konferencji Okrągłego Stołu Warszawa - Nałęczów 2017. Tym samym pragnę wyrazić gotowość do publikacji pytań sprzed pięciu lat razem z odpowiedziami na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej wraz z komentarzami do pytań, które budziły wątpliwości lekarzy i lekarzy dentystów.

W ocenie samorządu lekarskiego komentarze ekspertów mogłyby stanowić niezwykle wartościowe objaśnienie problematyki poruszonej w pytaniu, a całość opracowania stanowiłaby z całą pewnością istotną pomoc w procesie kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z zaproszeniem do wspólnej z Naczelną Izbą Lekarską realizacji tego przedsięwzięcia poprzez współpracę ekspertów Ministerstwa Zdrowia i Centrum Egzaminów Medycznych w opracowywaniu komentarzy do pytań".

Pismo przekazano do wiadomości Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, Mariusza Klenckiego.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2017-04-28 14:34:55