1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Rola lekarzy w przeciwdziałaniu dyskryminacji

W dniu 22 listopada 2018r. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Uniwersytet SWPS. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich dr Sylwia Spurek zwróciła uwagę na konieczność egzekwowania przepisów antydyskryminacyjnych przez całe społeczeństwo. Podczas konferencji zaznaczono rolę lekarzy, którzy powinni zwracać uwagę, czy podczas udzielania świadczeń medycznych nie mają do czynienia z ofiarami przemocy w rodzinie (w 90% są to kobiety) i w takich przypadkach, mieć świadomość, że tacy pacjenci oczekują szczególnej empatii. Niebagatelna jest rola lekarzy, którzy powinni zapewnić kobietom prawo  do poszanowania ich godności i intymności w organizacji opieki okołoporodowej, w tym, w walce z bólem.

Opublikował: Krzysztof Kwasiborski

Data: 2018-11-23 11:02:01