1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Rozmawiamy o nowych standardach opieki okołoporodowej

W dniu 14.02.2019 w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie odbyło się spotkanie w sprawie oceny nowych standardów opieki okołoporodowej w Polsce. W spotkaniu wzięli udział gospodarz – Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Sylwia Spurek, Prezes Fundacji „Rodzić po Ludzku” Joanna Pietrusiewicz, krajowy konsultant w dziedzinie położnictwa i ginekologii prof. Krzysztof Czajkowski, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego mgr Leokadia Jędrzejewska, a także Dyrektorzy warszawskich Szpitali – Instytutu Matki i Dziecka oraz MSWiA.

Z ramienia samorządu w spotkaniu uczestniczyli Wiceprezes NRL dr Jacek Kozakiewicz, Zastępca Sekretarza NRL dr Artur Drobniak oraz Przewodniczący Komisji Młodego Lekarza NRL dr Michał Bulsa.

Podczas spotkania głos zabrali dr Jacek Kozakiewicz, który przedstawił problemy kadrowe w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz anestezjologii (z ciekawych informacji – 83% ginekologów i położników w Polsce ma 50 i więcej lat, co spotkało się z dużą atencją i niedowierzaniem uczestników spotkania) oraz dr A. Drobniak, który przedstawił, jak stosowanie standardów opieki okołoporodowej w Polsce wygląda w praktyce szpitalnej.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że standardy są coraz lepiej przygotowane i zapewniają profesjonalną opiekę nad kobietą ciężarną i rodzącą, natomiast największy problem jest z ich wykonalnością, gdyż najczęstszą skargą pacjentek jest brak dostępności do analgezji okołoporodowej. Dla przykładu wg wyliczeń przedstawicieli NIL, by spełnić obowiązki wynikające ze standardów opieki okołoporodowej w Polsce, na dyżurze na Sali Porodowej powinno być codziennie ok. 800 anestezjologów w Polsce (2 na oddział), podczas gdy wg danych NIL łączna liczba specjalistów anestezjologii w Polsce wynosi niewiele ponad 7000. 

Poruszony był też temat – szczególnie przejawiający się w skargach pacjentów – umiejętności miękkich personelu, i analizowano możliwości ich udoskonalania.

Dużą część debaty zajęła edukacja zdrowotna kobiet. Rzecznik Praw Pacjenta zobowiązał się do podjęcia dalszych działań we współpracy międzyresortowej, mającej na celu nie tylko przeprowadzanie medialnych akcji społecznych, ale również wprowadzenie zmian w kształceniu podstawowym, z naciskiem na profilaktykę zdrowia, postawy prozdrowotne i podstawową wiedzę na temat fizjologii ciąży i porodu.

W podsumowaniu spotkania podkreślono czołową rolę Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz Narodowego Funduszu Zdrowia w rzetelnej ocenie możliwości placówek do świadczenia usług na wysokim poziomie zgodnie ze standardami oraz konieczności współpracy z krajowym konsultantem w tym temacie.

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-02-26 13:42:00