1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Samorząd lekarski a Rzecznik Praw Pacjenta

W ostatnim miesiącu odbyły się spotkania samorządu lekarskiego z Rzecznikiem Praw Pacjenta Bartłomiejem Chmielowcem.

15 grudnia 2017 roku Naczelna Rada Lekarska przekazywała RPP swoje uwagi dotyczące praw pacjentów. Rozmawiano m.in. o stworzeniu portalu informacyjnego, który zawierałby zbiór podstawowych, potwierdzonych przez autorytety lekarskie, informacji medycznych, z którymi może zapoznać się pacjent; współpracę w kwestii wypracowania rozwiązań systemowych korzystnych dla pacjentów; finansowaniu ochrony zdrowia; cenach świadczeń medycznych; czasie oczekiwania pacjenta na świadczenie medyczne; skutecznym leczeniu; znieczulaniu do porodów; przechodzeniu osób przewlekle chorych, którzy ukończyli 18 r. ż, z systemu pediatrycznego do systemu dla dorosłych; prowadzeniu spraw ze skarg pacjentów bez powielania się z działaniami prowadzonymi przez pion odpowiedzialności zawodowej lekarzy; nazbyt rozbudowanych procedur administracyjnych, które są obciążeniem dla lekarza; wzorów formularzy zgód; wykorzystywaniu nowych zawodów medycznych w tym sekretarki medycznej.

W styczniu 2018 roku – po ustaleniach dokonanych na NRL - z Bartłomiejem Chmielowcem spotkali się Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Grzegorz Wrona w zakresie kompetencyjnego rozdzielenia skarg (4 stycznia 2018 r.) oraz wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Romuald Krajewski w zakresie stworzenia portalu informacyjnego (15 stycznia 2018 r.).

Opublikował: Monika Bala

Data: 2018-01-18 14:25:25