1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Skład zespołu oceniającego funkcjonowanie pakietu onkologicznego - pismo do Ministra Zdrowia

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z wnioskiem o uwzględnienie przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej przy kompletowaniu składu osobowego zespołu, który będzie oceniał funkcjonowanie pakietu onkologicznego:

"W treści porozumienia zawartego dnia 7 stycznia 2015 r. między przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia a Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie strony uzgodniły, że Minister Zdrowia powoła zespół roboczy ds. funkcjonowania POZ, w tym pakietu onkologicznego. Niezależnie od tego informację o zamiarze powołania zespołu oceniającego funkcjonowanie pakietu onkologicznego Minister Zdrowia przekazał również w czasie posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia.

Mając na uwadze ustawowy zakres zadań samorządu zawodowego lekarzy obejmujący m. in. zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia udział przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej w grupie roboczej oceniającej aktualną sytuację w ochronie zdrowia po wprowadzeniu pakietu onkologicznego jest w pełni uzasadniony."

Opublikował: Milena Kruszewska

Data: 2015-02-09 09:01:23