1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Pacjenta

22 czerwca 2018 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie Prezesa NRL Andrzeja Matyi i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Grzegorza Wrony z Rzecznikiem Praw Pacjenta Bartłomiejem Chmielowcem.

Podczas spotkania rozmawiano o relacjach lekarzy z pacjentami oraz o tajemnicy lekarskiej jako fundamencie wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty – zawodów zaufania publicznego. Omówiono również sprawy związane z dostępem chorego do dokumentacji medycznej oraz przedyskutowano potrzebę zmian w przepisach, dotyczących wojewódzkich komisji zdarzeń medycznych. Uczestnicy spotkania rozmawiali także o tzw. medycynie alternatywnej i o stosowaniu w celach zarobkowych przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego metod terapii niezweryfikowanych naukowo.

Podczas spotkania ustalono priorytety współpracy samorządu lekarskiego z rzecznikiem praw pacjenta. W najbliższym czasie powołany zostanie kilkuosobowy zespół roboczy, którego celem będzie wypracowanie propozycji zmian  legislacyjnych w przepisach, dotyczących omawianych na spotkaniu tematów.

To kolejne z cyklu spotkań Prezesa NRL Andrzeja Matyi z decydentami w ochronie zdrowia. Prezes NRL Andrzej Matyja spotkał się m.in. z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim, marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim i prezesem NFZ Andrzejem Jacyną.

Zdjęcie: MB/NIL

Opublikował: Monika Bala

Data: 2018-06-22 15:24:15