1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Spotkanie Zespołu ds. Narodowej Strategii Onkologicznej

W dniu 18 czerwca w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się pierwsze formalne spotkanie Zespołu ds. Narodowej Strategii Onkologicznej. Przewodniczący – prof. Piotr Rutkowski wraz z wiceministrem Sławomirem Gadomskim określili plan działania Zespołu, wskazując główne kierunki prac:

  • problematykę profilaktyki chorób nowotworowych, w tym włączenie do programów profilaktycznych specjalistów medycyny rodzinnej oraz medycyny pracy
  • promocję zdrowego stylu życia oraz kampanie antynikotynowe
  • problem postępującego zmniejszania się kadr medycznych
  • rozwój programów naukowych związanych z onkologią, w tym tworzenie innowacyjnych rozwiązań gotowych do wdrożenia w obszarze onkologii
  • zagwarantowanie stałego procentowego nakładu na onkologię z budżecie centralnym.

Dalsze prace mają być prowadzone w podzespołach. Program Narodowej Strategii Onkologicznej będzie poddany zewnętrznej walidacji przez  Narodowy Instytut Raka
w Paryżu oraz MD Anderson Cancer Center w Houston USA.

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-06-26 11:47:38