1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Sprostowanie w sprawie milionów - wygrana Naczelnej Izby Lekarskiej z Tygodnikiem „Newsweek Polska”

Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie zobowiązał Tomasza Lisa, redaktora naczelnego tygodnika „Newsweek Polska” do zamieszczenia sprostowania, którego domagała się Naczelna Izba Lekarska. Wyrok jest prawomocny z chwilą ogłoszenia.

Naczelna Izba Lekarska złożyła do sądu pozew przeciwko Tomaszowi Lisowi w związku z nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi wysokości dotacji otrzymanej przez Naczelną Izbę Lekarską z Ministerstwa Zdrowia, które ukazały się na łamach tygodnika „Newsweek Polska” w artykule pt. „Książę” opublikowanym w wydaniu z dnia 2-8 maja 2016 r. Nieprawdziwość materiału prasowego polegała na zawyżeniu kwoty dotacji przekazanej Naczelnej Izbie Lekarskiej o prawie 15 milionów złotych!

Sprawa była rozpatrywana przez dwie instancje sądowe - Sąd Okręgowy w Warszawie w pierwszej instancji i – na skutek apelacji wniesionej przez Tomasza Lisa – także przez Sąd Apelacyjny w Warszawie - w drugiej instancji. W obu Sądach zapadły wyroki korzystne dla Naczelnej Izby Lekarskiej, uznające, że Naczelna Izba Lekarska ma prawo żądać, aby redaktor naczelny tygodnika, w którym ukazała się nieprawdziwa informacja, zamieścił stosowne sprostowanie.

W wykonaniu wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 14 grudnia 2016 r. pan Tomasz Lis powinien w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku opublikować na łamach tygodnika „Newsweek Polska” sprostowanie, którego treść ustalono w sentencji wyroku oraz zwrócić Naczelnej Izbie Lekarskiej koszty postępowania sądowego.

MK/NIL

Opublikował: Anna Pogorzelska

Data: 2016-12-20 11:50:51