1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Stanowiska podjęte podczas XII Krajowego Zjazdu Lekarzy

XII Krajowy Zjazd Lekarzy podjął 3 stanowiska:

- w sprawie systemu szkolenia specjalizacyjnego
- w sprawie poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
- w sprawie sytuacji na Ukrainie

STANOWISKO Nr 1
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 21 marca 2014 r.
w sprawie systemu szkolenia specjalizacyjnego


XII Krajowy Zjazd Lekarzy, dostrzegając poważne nieprawidłowości w regulacjach prawnych dotyczących systemu szkolenia specjalizacyjnego, uważa, że system w nich przewidziany wymaga szybkich i dogłębnych zmian, zwłaszcza wobec wprowadzanego dwumodułowego systemu specjalizacyjnego.
Zaniechanie poprawy systemu kształcenia specjalizacyjnego grozi spadkiem jego jakości oraz zniechęci młodych lekarzy do dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji w systemie doskonalenia zawodowego w kraju. Skutkiem tego będzie zmniejszenie liczby lekarzy specjalistów w Polsce.
 

STANOWISKO Nr 2
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 21 marca 2014 r.

w sprawie poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

XII Krajowy Zjazd Lekarzy popiera obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

UZASADNIENIE
Projekt powstał w wyniku pracy ekspertów Federacji Porozumienia Zielonogórskiego a w przepisowym terminie 3 miesięcy podpisało się pod nim ponad 150 tysięcy pacjentów i pracowników podstawowej opieki zdrowotnej. Inicjatywa legislacyjna lekarzy rodzinnych zrzeszonych w Federacji Porozumienie Zielonogórskie zaliczona została przez całe środowisko medyczne do przełomowych działań, które w 2013 roku zmieniły polską medycynę i ochronę zdrowia.
Zamierzonym efektem poprawionej ustawy jest umożliwienie pacjentom szerszego dostępu do leków refundowanych oraz zwiększenie skuteczności leczenia, w tym także poprzez rezygnację z obciążania lekarzy czynnościami urzędniczymi, zabierającymi czas, który powinien być przeznaczony na  leczenie.
Przedstawiony projekt przyjęty został z zainteresowaniem przez wszystkie kluby partyjne i po pierwszym czytaniu został skierowany do dalszych prac w Sejmowej Komisji Zdrowia.
W załączeniu Obywatelski Projekt Ustawy o zmianie Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

 

STANOWISKO Nr 3
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 21 marca 2014 r.
w sprawie sytuacji na Ukrainie


XII Krajowy Zjazd Lekarzy, w obliczu dramatycznych wydarzeń na Ukrainie, wyraża solidarność z lekarzami ukraińskimi w ich wysiłkach na rzecz budowania niezawisłego i demokratycznego państwa. Postawa lekarzy i innych profesjonalistów medycznych na Euromajdanie, którzy z narażeniem życia wypełniali swoje obowiązki zasługuje na najwyższy szacunek i uznanie.
Zjazd, zdając sobie sprawę z zadań, jakie stoją przed Ukrainą, deklaruje pomoc polskiego samorządu lekarskiego w tworzeniu samorządu zawodowego lekarzy wykonujących zawód na Ukrainie.

Opublikował: Milena Kruszewska

Data: 2014-03-25 09:37:27