1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Od 1 maja 2017 r. System Monitorowania Kształcenia (SMK)

Uruchomienie z dniem 1 maja 2017 r. Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK) będzie rewolucyjną zmianą w obsłudze procesów związanych z kształceniem podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów. W związku z tym organizowane są spotkania informacyjno-szkoleniowe dla Koleżanek i Kolegów Lekarzy oraz Lekarzy Dentystów, którzy chcieliby zapoznać się z funkcjonalnościami systemu i wymaganiami nakładanymi na lekarzy i lekarzy dentystów w posługiwaniu się SMK. Informatyzacja procesów związanych z kształceniem wymagać będzie korzystania m.in. z tzw. profilu zaufanego, umiejętności logowania się do systemu, składania różnego rodzaju wniosków jak i wielu innych czynności realizowanych dotychczas za pomocą dokumentów papierowych. Przepisy ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia przenoszą wymianę informacji ze świata papieru do otoczenia cyfrowego.

Osoby zainteresowane tematem Systemu Monitorowania Kształcenia prosimy o kontakt z właściwą Izbą.

Podręcznik opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia - w załączeniu.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2017-04-13 20:10:40