1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Terapia daremna pacjentów dorosłych w warunkach polskich – ankieta wśród lekarzy

„Problem terapii daremnej jest delikatnym tematem. Chcemy zaprosić wszystkich rezydentów i specjalistów chirurgii oraz anestezjologii i intensywnej terapii opiekujących się dorosłymi chorymi po zabiegach operacyjnych z zakresu chirurgii ogólnej do szczerej rozmowy drogą ankiety” – napisali twórcy ankiety poświęconej terapii daremnej pacjentów dorosłych. Ankieta dostępna jest w Internecie na stronie eBadania.pl (link: http://www.ebadania.pl/3ddb8729104a33c0).

Pozyskane dane stanowić będą podstawę do publikacji na temat rozumienia terapii daremnej. „Informacje te nie zostaną wykorzystane do celów pozanaukowych, a ankiety pozostają anonimowe” – poinformowano.

Od strony merytorycznej patronat nad przebiegiem badania objęli konsultanci krajowi w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz anestezjologii i intensywnej terapii: prof. Grzegorz Wallner i prof. Radosław Owczuk.

Jak podkreślili twórcy ankiety, głos środowiska lekarskiego może przypomnieć o problemie i otworzyć dyskusję na temat terapii daremnej pacjentów dorosłych. 

„Pierwsze doniesienia na temat terapii daremnej pojawiły się w latach 80 XX wieku w USA. W Polsce w projekcie ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego zaproponowano następującą definicję: "stosowanie procedur medycznych, urządzeń technicznych i środków farmakologicznych w celu podtrzymywania funkcji życiowych nieuleczalnie chorego, które przedłuża jego umieranie, wiążąc się z naruszeniem godności pacjenta, w szczególności z nadmiernym cierpieniem; nie stanowi uporczywej terapii stosowanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, łagodzenie bólu i innych objawów oraz karmienie i nawadnianie, o ile służą dobru pacjenta". Projekt ten, który został odrzucony

w głosowaniu 09-04-2015, jest jedyną jak dotąd próbą zdefiniowania terapii daremnej na poziomie aktu prawnego” - przypomnieli.

„Nie staramy się zaproponować gotowych rozwiązań, a jedynie głosem środowiska lekarskiego wskazać na istnienie problemu, tak by w przyszłości stał się on przedmiotem dalszych rozważań prowadzących do wypracowania standardu postępowania” – zaznaczyli.

Opublikował: Krzysztof Kwasiborski

Data: 2018-11-06 08:49:29