1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Termin składania wniosku o zdawanie LEK i LDEK – pismo Prezesa NRL do Ministra Zdrowia

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła pismo następującej treści:

"Wobec słusznych, moim zdaniem, protestów studentów medycyny i młodych lekarzy w związku z informacją, którą zamieszczono na stronach MZ i CEM o zmianie w systemie SMK daty zamknięcia składania w obecnej sesji wniosku o zdawanie LEK i LDEK z 15 lipca na 30 czerwca, zwracam się z prośbą o przywrócenie poprzednio obowiązującego terminu, tj. 15 lipca.

Pragnę zauważyć, że w wielu uczelniach medycznych ostatni egzamin dla studentów jest organizowany w ostatnich dniach czerwca lub nawet na początku lipca. Zatem wprowadzenie zmiany spowoduje, że tegoroczni absolwenci niektórych uczelni nie będą w stanie złożyć w CEM zaświadczeń z OIL o wpisaniu do rejestru i nie będą mogli przystąpić do LEK i LDEK na jesieni. Wywołuje to protesty studentów ostatniego roku medycyny i stomatologii. Konsekwencją wprowadzenia wymienionej zmiany terminu może być niewielka liczba przystępujących do LEK i LDEK w sesji jesiennej 2017 r. Moim zdaniem nie należy zmieniać zasad w sposób utrudniający spełnienie wymogów ponieważ stwarza to uzasadnione wrażenie, że informatyzacja systemu kształcenia lekarzy zamiast ułatwiać, raczej skomplikuje i utrudni ten proces".

Opublikował: Monika Bala

Data: 2017-04-20 14:24:17