1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Tryb prowadzenia prac legislacyjnych nad przepisami realizującymi porozumienie ministra zdrowia z rezydentami – pismo prezesa NRL do ministra zdrowia

Po posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej 22 czerwca 2018 r. prezes NRL Andrzej Matyja zaniepokojony aktualną sytuacją dotyczącą trybu prowadzenia prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, a – co za tym idzie – realizacją zapisów porozumienia zawartego 8 lutego br., skierował do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego pismo z prośbą o pilne włączenie samorządu lekarskiego w prace legislacyjne. Prezes NRL zaapelował również o uwzględnienie dotychczas zgłaszanych, m.in. przez Krajowy Zjazd Lekarzy, uwag.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2018-06-22 16:01:38