1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

W MZ o elektronicznej dokumentacji medycznej, ustawie „6%” i edukacji prozdrowotnej

20 września br. wiceprezes NRL Jacek Kozakiewicz po raz kolejny spotkał się z szefem gabinetu politycznego Ministra Zdrowia. Przypomniał m.in. o zagrożeniach wynikających z braku właściwego przygotowania do wdrożenia od 1 stycznia 2019 r. elektronicznej dokumentacji medycznej.

Dotyczą one przede wszystkim bezpieczeństwa danych. Wiceprezes NRL zaapelował o pilne wyjaśnienie przez resort zdrowia problemów zgłoszonych w piśmie samorządu lekarskiego z 9 sierpnia 2018 r. Lekarze oczekują na określenie przez ministra zdrowia kryteriów funkcjonalności dla programów komputerowych, w tym - umożliwiającej dokonanie zrzutu całej bazy do formatu, który może być następnie zaimportowany do innego systemu. Brak reakcji będzie oznaczał konieczność pilnego zwołania debaty z udziałem ekspertów z obu stron, celem uniknięcia nie tylko wspomnianych problemów, ale także prawdopodobnych niepotrzebnych ogromnych wydatków zarówno ze środków publicznych, jak i ze strony samych lekarzy.

Jacek Kozakiewicz przekazał również kolejny zestaw pytań i wątpliwości zgłaszanych przez lekarzy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, w tym dotyczących pozbawiania uprawnień do podwyższonego wynagrodzenia lekarzy dentystów w okresie rezydentury. Przypomniał, że minister zdrowia wielokrotnie deklarował szybkie reagowanie na podobne przypadki i zamieszczanie stosownych komunikatów na stronie internetowej MZ. 

Uzgodniono organizację w pierwszej połowie listopada br. w siedzibie NIL wspólnego spotkania z zespołem konsultantów krajowych, poświęconego specjalizacjom lekarskim i lekarsko-dentystycznym, także w aspekcie problemów podniesionych przez prezesa NRL Andrzeja Matyję podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Nie zabrakło innych tematów, m.in. dotyczących konieczności zapewnienia odpowiedniej ochrony dla lekarzy wykonujących funkcję biegłych sądowych. Szef gabinetu politycznego MZ zadeklarował zaaranżowanie w najbliższym czasie spotkania z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości.

Tego samego dnia w Ministerstwie Zdrowia odbyło się również spotkanie Jacka Kozakiewicza, zastępcy sekretarza NRL Artura Drobniaka, członka Zespołu ds. Polityki Medialnej NIL Marii Kłosińskiej i rzecznika prasowego Ewy Gwiazdowicz-Włodarczyk z dyrektorem Biura Prasy i Promocji MZ Krzysztofem Jakubiakiem i jego zespołem. W trakcie dwugodzinnego spotkania omówiono założenia wspólnej kampanii społecznej dotyczącej edukacji prozdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Kampania ta ma wskazać na znaczenie współodpowiedzialności wszystkich obywateli a nie tylko lekarzy i innych pracowników medycznych oraz organizatorów ochrony zdrowia za dobrostan zdrowotny.

Opublikował: Krzysztof Kwasiborski

Data: 2018-09-25 20:23:57