1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

„W tym gabinecie nie obsługujemy…” – odpowiedź Prezesa NRL Macieja Hamankiewicza na pismo Poseł na Sejm RP Anny Sobeckiej

18 stycznia 2018 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował następującą odpowiedź na pismo Poseł na Sejm RP Anny Sobeckiej:

„W odpowiedzi na pismo Pani Poseł z dnia 16 stycznia br. w sprawie dotyczącej zachowania lekarza związanego z wywieszeniem na drzwiach gabinetu lekarskiego informacji „o nieobsługiwaniu pacjentów z PiS” uprzejmie informuję, że niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zdarzeniu, którego dotyczy pismo Pani Poseł, skierowałem sprawę do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wskazując, że mogło dojść do naruszenia art. 3 Kodeksu Etyki Lekarskiej stanowiącego, iż lekarz powinien zawsze wypełniać swoje obowiązki z poszanowaniem człowieka bez względu na wiek, płeć, rasę, wyposażenie genetyczne, narodowość, wyznanie, przynależność społeczną, sytuację materialną, poglądy polityczne lub inne uwarunkowania.
Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, zgodnie z właściwością określoną w przepisach ustawy o izbach lekarskich, przekazał sprawę Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej Wojskowej Izby Lekarskiej, której lekarz jest członkiem, w celu podjęcia czynności przewidzianych w tej ustawie”.

Pismo Poseł na Sejm RP Anny Sobeckiej z 16 stycznia 2018 r. – w załączeniu.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2018-01-18 16:26:02