1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Wniosek do MZ o debatę ws Stomatologii i wystąpienia do NFZ

W dniu 15 lutego br.Prezes NRL prof. Andrzej Matyja i wiceprezes NRL Andrzej Cisło skierowali do Ministra Zdrowia wniosek o przeprowadzenie dużej, wielostronnej debaty w celu omówienia zgłaszanych Ministrowi oraz podległym Ministerstwu Zdrowia urzędom problemów, oraz podjęcia kierunkowych decyzji służących ich rozwiązaniu.

Link do pisma

Ponadto, pismami z 11 i 15 lutego Naczelna Rada Lekarska zwróciła się do Prezesa NFZ o szereg działań związanych z wyceną świadczeń stomatologicznych, w tym o:

  • korektę tabeli punktowej w celu zapewnienia odpowiedniej relacji wartości punktowej świadczeń,
  • podniesienie współczynnika korygującego świadczeń udzielanych dzieciom i młodzieży,
  • rozszerzenie zastosowania  tego współczynnika na świadczenia udzielane dzieciom i młodzieży w znieczuleniu ogólnym, jak również o
  • zagwarantowanie  w planie finansowym NFZ na rok 2019 odpowiedniego poziomu wydatków na leczenie stomatologiczne.

Opublikował: Krzysztof Kwasiborski

Data: 2019-02-18 13:27:08